Veřejná zakázka: Zpracování studie zastavění plochy MA-Z18, plochy smíšené obytné – městské nad ulicí Polní ve Městě Albrechticích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 61
Systémové číslo: P21V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 2021/4/VV
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 14.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování studie zastavění plochy MA-Z18, plochy smíšené obytné – městské nad ulicí Polní ve Městě Albrechticích
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování komplexní zastavovací studie obytného souboru v řešené lokalitě (MA-Z18 včetně plochy SM, která navazuje na plochu MA-Z18 na její severovýchodní hranici – viz příloha č. 5 Specifikace místa). Zastavovací studie má za úkol v širších souvislostech zohlednit urbanistické a inženýrské vazby řešené lokality na okolní území, včetně vybavení řešeného území technickou a dopravní infrastrukturou. Výsledná zastavovací studie bude podkladem pro zadání a zpracování navazující dokumentace, tzn. dokumentace pro územní řízení (DÚR) v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, o dokumentaci staveb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky