Veřejná zakázka: Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 74
Systémové číslo: P21V00000036
Evidenční číslo zadavatele: 2021/10/VV
Datum zahájení: 12.05.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce stávající hřbitovní zdi vedoucí kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích. Stavební práce se budou řídit projektovou dokumentací „Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice“, kterou zpracoval Ing. Petr Guňka v 2/2018 a závazným stanoviskem č. 41/2020, které vydal Městský úřad Krnov, odbor výstavby dne 10. 8. 2020, č. j. KRNOOV-28399/2020 ZILK.
Stavební úpravy se budou členit na etapy, přičemž první etapa musí být dokončena do 30. 11. 2021 s předpokládaným termínem zahájení v průběhu června 2021. Objem prací první etapy bude určen na základě jednotlivých nabídkových cen zhotovitele tak, aby souhrn prací této etapy dosáhl maximálně na částku 700 000 Kč včetně DPH.
Obsah a termín následujících etap bude ujednán v návaznosti na přiznání dotace z programů na obnovu kulturních památek. Poslední etapa bude dokončena do 31. 12. 2025.
Předmětem hodnocení bude pouze nabídková cena za celý objem prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků