Veřejná zakázka: Projektová dokumentace – stavební údržba mostů M4 a M9 ve městě Město Albrechtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 37
Systémové číslo: P20V00000037
Datum zahájení: 16.12.2020
Nabídku podat do: 06.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace – stavební údržba mostů M4 a M9 ve městě Město Albrechtice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace stavební údržby mostů M4 a M9. Projektová dokumentace bude obsahovat vyhodnocení současného stavebně technického stavu jednotlivých součástí mostu a předpokladu jejich životnosti. Podkladem pro vyhodnocení budou pasporty mostů a prohlídky stavu stavby, které vykoná dodavatel. Na základě závěrů vyhodnocení budou navrženy práce údržby pro zajištění dobrého stavebně technického stavu a posouzeny možnosti etapizace, včetně stanovení nejzazších termínů pro provedení jednotlivých udržovacích prací.
Projektová dokumentace bude členěna na dva stavební objekty, SO 01 – Most M4, SO 02 – Most M9. Stavební objekty budou členěny na technologické celky podle navržené etapizace udržovacích prací.
Zahájení realizace se předpokládá v lednu 2021. Lhůta pro vypracování se předpokládá 120 kalendářních dnů.
Projektová dokumentace bude vycházet z pasportu mostů, které vypracoval Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IČ: 27764613, v 08/2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků