Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - Rekonstrukce kabin fotbalového hřiště v Hynčicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4
Systémové číslo: P20V00000004
Evidenční číslo zadavatele: 2020/4/VV
Datum zahájení: 03.06.2020
Nabídku podat do: 15.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace - Rekonstrukce kabin fotbalového hřiště v Hynčicích
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce kabin fotbalového hřiště v Hynčicích“. V rámci přestavby kabin vznikne kulturní a společenské zázemí pro širokou veřejnost. Projektová dokumentace bude vycházet ze zjednodušené dokumentace stavby (pasportu stavby), kterou zpracovala Ing. Martina Švecová v srpnu 2019.
Požadavky:

- Projektová dokumentace pro změnu v užívání dokončené stavby a pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.
- Součástí projektové dokumentace budou všechny posudky a průzkumy nutné pro vyřízení stavebního řízení, zajištění vstupních podkladů např. statické posouzení atd.
- Inženýrská činnost (vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců sítí atd.) vedoucí k vyřízení stavebního povolení se změnou v užívání dokončené stavby, včetně podání příslušných žádostí a zastupování stavebníka v předmětných řízeních.
- Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.
- Položkový rozpočet stavby, který bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016, výkaz výměr se stanovením technických podmínek (slepý rozpočet). Tzv. soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací. Cena uvedená ve smlouvě o dílo za autorský dozor není součástí nabídkové ceny, která bude posuzována komisí pro otevírání a hodnocení nabídek.
- Dále je předmětem zakázky výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona č. 309/2006 Sb.").

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky