Veřejná zakázka: Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 77
Systémové číslo: P21V00000039
Evidenční číslo zadavatele: 2021/13/VV
Datum zahájení: 27.05.2021
Nabídku podat do: 08.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce stávající hřbitovní zdi vedoucí kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích. Stavební práce se budou řídit projektovou dokumentací „Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice“, kterou zpracoval Ing. Petr Guňka v 2/2018 a závazným stanoviskem č. 41/2020, které vydal Městský úřad Krnov, odbor výstavby dne 10. 8. 2020, č. j. KRNOOV-28399/2020 ZILK.
Stavební úpravy se budou členit na etapy, přičemž první etapa musí být dokončena do 30. 11. 2021 s předpokládaným termínem zahájení přelom června/července 2021. Objem prací první etapy bude určen na základě jednotlivých nabídkových cen zhotovitele tak, aby souhrn prací této etapy dosáhl maximálně na částku 700 000 Kč včetně DPH.
Obsah a termín následujících etap bude ujednán v návaznosti na přiznání dotace z programů na obnovu kulturních památek. Poslední etapa bude dokončena do 31. 12. 2025.
Předmětem hodnocení bude pouze nabídková cena za celý objem prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky