Profil zadavatele: Město Hulín


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín
nadlimitní Hodnocení 15.03.2021 31.05.2021 08:00
„Rekonstrukce Sokolovny v Hulíně par.č. 452, 451/1, 397/1, 496/1 k.ú. Hulín“
podlimitní Hodnocení 08.02.2021 02.07.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016