Profil zadavatele: Město Hulín

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.


Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
smlouva o dílo Zakázka malého rozsahu - "Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně - úsek II. - 1. etapa Dokument PDF 2021-0009 (2).pdf 16.74 MB
smlouva o dílo Zakázka malého rozsahu - "Změna užívání části objektu čp. 988 pro sportovní činnost Dokument PDF smlouva o dílo - Proving.pdf 243.37 KB