Soutěž o návrh: Soutěž o návrh "Rekonstrukce Masarykova náměstí v Uherském Hradišti"

Informace o soutěži o návrh

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P23V00003877
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050185

fáze soutěže o návrh Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 168
Systémové číslo: P23V00000019
Evidenční číslo zadavatele: 00291471
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60050185
Datum zahájení: 09.06.2023
Návrh podat do: 16.10.2023 12:00

Název a popis předmětu

 • Název: Soutěž o návrh "Rekonstrukce Masarykova náměstí v Uherském Hradišti"

Stručný popis předmětu:
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143
odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU") zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 4 Soutěžních podmínek.
Předmětem soutěže je najít optimální, proveditelné, funkční a udržitelné řešení prostoru Masarykova náměstí a přilehlého okolí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená soutěž o návrh
 • Režim: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Uherské Hradiště
 • IČO: 00291471
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 19
  68601 Uherské Hradiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050185

Adresa kontaktního místa

Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k soutěži o návrh

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy