Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební práce s nástavbou a přístavbou objektu brownfieldu v Mělčanech
Obec Mělčany
podlimitní Vyhodnoceno 01.04.2021 18.06.2021 11:00
Sklad záložních elektrocentrál v části ATS 44, ul. I. P. Pavlova, č. p. 3323, Frýdek-Místek
DISTEP a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 22.04.2021 08:00
Rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice PS 03, ul. 1. máje, Frýdek-Místek
DISTEP a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 21.04.2021 08:00
Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45), ul. Mánesova, Frýdek-Místek
DISTEP a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 20.04.2021 08:00
Areál Tyršova - Rousínov – rekonstrukce objektu SO 05
Město Rousínov
podlimitní Hodnocení 27.03.2021 20.08.2021 10:00
Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín
Město Hulín
nadlimitní Hodnocení 15.03.2021 31.05.2021 08:00
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV
Veletrhy Brno, a.s.
podlimitní Hodnocení 05.03.2021 15.04.2021 10:00
Odbavovací zařízení IDOL
ČSAD Liberec, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 31.03.2021 10:00
„Rekonstrukce Sokolovny v Hulíně par.č. 452, 451/1, 397/1, 496/1 k.ú. Hulín“
Město Hulín
podlimitní Hodnocení 08.02.2021 02.07.2021 09:00
Instalace veřejné sítě pro projekt WIFI4EU v Chabařovicích a Roudníkách
Město Chabařovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2021 05.03.2021 12:00
Kanalizace Staré Město, ul. Pode Břehy a U Chodníčku
Obec Staré Město
podlimitní Zadáno 11.12.2020 26.02.2021 09:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Chabařovice
Město Chabařovice
nadlimitní Zadáno 27.11.2020 07.06.2021 14:00
Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Město Chabařovice
podlimitní Vyhodnoceno 12.11.2020 21.01.2021 13:00
„Obec Ketkovice – kanalizace a ČOV“
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
podlimitní Zadáno 09.10.2020 15.12.2020 14:00
„Obec Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV“
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
podlimitní Zadáno 22.07.2020 16.10.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016