Veřejná zakázka: Zimní stadion v Uherském Hradišti – Zhotovitel stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení V jednání
Probíhá jednání, další dodavatelé se již nemohou účastnit.
DBID: 192
Systémové číslo: P23V00000043
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-055345
Datum zahájení: 01.12.2023
Žádost o účast podat do: 12.01.2024 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 03.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zimní stadion v Uherském Hradišti – Zhotovitel stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby a stavební práce spočívající ve vyprojektování (včetně zajištění související inženýrské činnosti) a výstavbě budovy novostavby Zimního stadionu v Uherském Hradišti metodou Design & Build,
a to při realizaci stavby s názvem: Zimní stadion v Uherském Hradišti,
to vše podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů („FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem („FIDIC YELLOW BOOK“).
Vybraný dodavatel v rámci plnění této veřejné zakázky zajistí:
a) vypracování projektové dokumentace potřebné k rozhodnutí o umístění novostavby Zimního stadionu v Uherském Hradišti, bude-li potřeba,
b) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, bude-li potřeba,
c) vypracování projektové dokumentace potřebné k povolení novostavby Zimního stadionu v Uherském Hradišti, bude-li potřeba,
d) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného povolení k provedení stavby novostavby Zimního stadionu v Uherském Hradišti, bude-li potřeba,
e) vypracování dokumentace pro provádění stavby novostavby Zimního stadionu v Uherském Hradišti, bude-li potřeba,
f) vlastní realizace stavebních prací a technologických dodávek, včetně dodávky a instalace interiérových prvků pevně spojených se stavbou a stavebně technické přípravy pro dodávky interiérových prvků pevně nespojených se stavbou,
g) provádění autorského dozoru při realizaci stavby podle požadavků stavebního zákona,
h) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
i) zajištění potřebných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, podání žádosti o kolaudaci veškerých částí stavby, ve spolupráci se Správcem stavby poskytování součinnosti při kolaudačním řízení a zajištění kolaudace novostavby Zimního stadionu v Uherském Hradišti.
Bližší podrobnosti k vyprojektování a výstavbě Zimního stadionu v Uherském Hradišti stanoví obchodní a platební podmínky a technické podmínky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel postupuje v jednacím řízení s uveřejněním, neboť jsou dány důvody podle § 60 odst. 1 ZZVZ, konkrétně podle písm.
  b) součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo inovativní řešení - zadavatel zadává veřejnou zakázku formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 ZZVZ (označováno rovněž jako metoda Design & Build, tj. metodou, při které je v rámci zadávání projektová dokumentace pro provedení stavby zčásti nebo zcela nahrazena požadavky na výkon nebo funkci stavby), a
  c) veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z povahy, složitosti nebo právních a finančních podmínek spojených s předmětem veřejné zakázky - zadavatel zadává veřejnou zakázku na výstavbu zimního stadionu (tj. stavby stavebně-konstrukčně a technologicky složité).
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 280 810 969 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Město Uherské Hradiště
 • IČO: 00291471
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 19
  68601 Uherské Hradiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050185

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy