Veřejná zakázka: Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 94
Systémové číslo: P21V00000056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-030799
Datum zahájení: 26.08.2021
Žádost o účast podat do: 30.09.2021 09:00
Nabídku podat do: 26.11.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Dobrušky a obcí Bačetín, Byzhradec, Chlístov, Ohnišov, Podbřezí, Semechnice a Trnov (dále jen "Vodohospodářský majetek") v období od 01.01.2022 do 31.12.2026, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVK“).

Strategickým cílem je zajištění efektivního způsobu provozování Vodohospodářského majetku nalezením profesně zdatného partnera s příslušnou kvalifikací a zkušeností (dále jen „Provozovatel“).

Provozováním se přitom ve smyslu § 2 odst. 3 ZVK rozumí souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Konkrétně se zejména jedná o dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody, dále při odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních řádů, kanalizačních řádů, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné včetně ceny vody předané a další související činnosti; není jím správa vodovodů a kanalizací ani jejich investiční rozvoj.

Provozovatel přitom bude zajišťovat všechny povinnosti, které pro něj vyplývají zejména ze ZVK i povinnosti, které Zadavatel coby vlastník infrastruktury podle ZVK přenese na Provozovatele, a to v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 170 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobruška
 • IČO: 00274879
 • Poštovní adresa:
  nám. F. L. Věka 11
  51801 Dobruška

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy